Уламалардың айтыўы бойынша ўақыттың қәдири

Уламалардың айтыўы бойынша ўақыттың қәдири

Уламалардың айтыўы бойынша ўақыттың қәдири Тоғыз жүз елиў жыл өмир көрген пайғамбар Нуҳ алайҳиссаламның алдына өлим периштеси Әзрейил алайҳиссалам келип сорады: «Ҳәй, пайғамбарлар ишиндеги узақ өмир
Төртинши үлкен гүна  ЗОРЛЫҚ, ҲӘДДЕН АСЫЎ

Төртинши үлкен гүна ЗОРЛЫҚ, ҲӘДДЕН АСЫЎ

Төртинши үлкен гүна ЗОРЛЫҚ, ҲӘДДЕН АСЫЎ Аллаҳ таала айтады:       «Тек адамларға әдалатсызлық қылатуғын ҳәм Жер бетинде наҳақтан зулым қылатуғынларды ғана (айыплаўға) жол бар. Соларға аўыртыўшы азап
Төрт нәрсе Пайғамбарлардың сүннети

Төрт нәрсе Пайғамбарлардың сүннети

31 дек 00:08Бөлимлер / Ҳәдис
Төрт нәрсе Пайғамбарлардың сүннети Әбиў Айюб разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынад: «Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: « Төрт нәрсе Пайғамбарлардың сүннетлеринен: ҳая (уят), әтир себиў, сиўәк (мисўәк 
Мәййит тирилердиң жылаўынан азапланады ма?

Мәййит тирилердиң жылаўынан азапланады ма?

30 дек 00:31Мақалалар
Мәййит тирилердиң жылаўынан азапланады ма? Егер мәййит тири ўақтында жылаўға әдетленген, жақынларына да өлгеннен кейин оған жылаўын ўәсият қылған болса, ямаса әҳли шаңарағына исламий тәрбия бериў,
Қыс мөминниң бәҳәри

Қыс мөминниң бәҳәри

29 дек 21:16Мақалалар
Қыс мөминниң бәҳәри Күндиз кешелерге, түнлер таңларға жалғасты. Неше әсирлерден бери болғанындай, мәўсимлер бир-бирин қуўалап, және қыс келди. Күнлер қысқарды, түнлер узайды.
Ҳизб-ут-Таҳрирдиң адастырыўшы идеялары

Ҳизб-ут-Таҳрирдиң адастырыўшы идеялары

Ҳизб-ут-Таҳрирдиң адастырыўшы идеялары  Бүгинги арасатлы дүнья тынышлық, парахатшылық, абадан турмысты, жәмийеттиң мәмлекеттиң раўажланыўын қәлеўши ҳәрбир пуқарадан сергекликти талап етеди. Себеби,
ҚЫЯМЕТТИҢ БЕЛГИЛЕРИ  Даббатул Арз

ҚЫЯМЕТТИҢ БЕЛГИЛЕРИ Даббатул Арз

27 дек 00:34Бөлимлер / Ақыйда
ҚЫЯМЕТТИҢ БЕЛГИЛЕРИ Даббатул Арз Даббатул Арз ҳаққында  Қураны кәрийм ҳәм ҳәдиси шәрийфлерде хабар берилген. Солардан Қураны кәриймде мынандай мазмундағы аят түскен:  « Қашан олардың (кәпирлердиң)
ӨСЕКШИ ҲАҚҚЫНДА

ӨСЕКШИ ҲАҚҚЫНДА

27 дек 00:06Мақалалар
ӨСЕКШИ ҲАҚҚЫНДА Өсек айтыў араб тилинде «нәмийма» деп аталып, сөзликте бир нәрсени көрсетиўди билдиреди. Уламалар өсек айтыўды төмендегише тәрийплейди: Имам Наўаўий: «Өсек айтыў бузғыншылық жолы
ҚЫЯМЕТТИҢ БЕЛГИЛЕРИ Қуяштың батыстан шығыўы

ҚЫЯМЕТТИҢ БЕЛГИЛЕРИ Қуяштың батыстан шығыўы

26 дек 00:06Бөлимлер / Ақыйда
ҚЫЯМЕТТИҢ БЕЛГИЛЕРИ Қуяштың батыстан шығыўы Қуяшты шығыстан шығарған Аллаҳ оны батыстан  шығарыўға да қүдирети жетеди. Аллаҳ таала Қураны кәриймде айтады: «Олар тек ғана периштелердиң келиўин яки
Ақыйқа мәресими

Ақыйқа мәресими

25 дек 22:47Мақалалар
Ақыйқа мәресими “Ақыйқа”ның мәниси сөзликте “жарыў” дегенди аңлатып, тийкарында жаңа туўылған баланың шашына байланыслы қолланған. Шарият терминологиясында “Ақыйқа – нийет ҳәм белгили шәртлер менен,
Жаңалықлар лентасы
Көп оқылған мақалалар