Саўданың әдеплери

Саўданың әдеплери

31 янв 21:50Мақалалар / Фиқҳ
Саўданың әдеплери Саўда – кәсиплердиң ең жақсысы есапланады.  Саўда-сатықтың да өз алдына әдеплери бар. Олар төмендегилер:
БИЙКАРШЫЛЫҚТАН ҚУТЫЛЫҢ

БИЙКАРШЫЛЫҚТАН ҚУТЫЛЫҢ

31 янв 12:14Китапхана / Өкинбе
БИЙКАРШЫЛЫҚТАН ҚУТЫЛЫҢ Өмирде бийкаршылар мыш-мыш  тарқатыўшы адамлар болып есапланады. Себеби олардың ақыл ойы төмен,зейини бос болады. «(Олар) артта қалыўшылар (бала шағалар) менен бирге болыўға
Мәккәи мукаррама

Мәккәи мукаррама

Мәккәи мукаррама Саудия Арабстанының батысында, Қызыл теңизден 70 километр қашықлықта жайласқан бул қала Ислам әлеминдеги ең теберик қала саналады. «Умму ул-Қурро», «Умму ул-Мадоин» (қалалар анасы),
Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа салламның кеселлениўи

Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа салламның кеселлениўи

Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа салламның кеселлениўи Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа саллам бир күни минберде отырып, өз саҳабаларына: «Аллаҳ бир бендесине бул дүньяда қалыў яки ол дүньяға
ЕР ҲӘМ ҲАЯЛДЫҢ БИР-БИРИНДЕГИ ҲАҚЛАРЫ

ЕР ҲӘМ ҲАЯЛДЫҢ БИР-БИРИНДЕГИ ҲАҚЛАРЫ

28 янв 16:58Мақалалар
ЕР ҲӘМ ҲАЯЛДЫҢ БИР-БИРИНДЕГИ ҲАҚЛАРЫ Ҳаялдың ериндеги ҳақы Ҳаялдың ериниң мойнындағы ҳақы ериниң өзине де, мал-мүлкине де тийисли. Ҳаялдың күйеўи мойнындағы маҳр ҳәм напақа сыяқлы материаллық ҳәм
НЕКЕ

НЕКЕ

27 янв 20:33Мақалалар
НЕКЕ «Неке» сөзи сөзликте «қосылыў» «жақынлық», «байланысыў» мәнилерин аңлатады. Терминологияда шәрият бойынша үйлениў мүмкин болған ҳаял менен ер адамның бир-биринен ләззет алыўын ҳадал жолға
ЖЕЎШИЛЕР ТОПЛАНАТУҒЫН ЕҢ ЖАМАН АЎҚАТ

ЖЕЎШИЛЕР ТОПЛАНАТУҒЫН ЕҢ ЖАМАН АЎҚАТ

26 янв 19:27Мақалалар
ЖЕЎШИЛЕР ТОПЛАНАТУҒЫН ЕҢ ЖАМАН АЎҚАТ Мәйит шыққан үйдиң қоңсылары, дос-яранлары яки мәйитке жақыншылығы бар инсанлар ушын мустаҳаб болған Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам айтқан сөзди әмелге
Хошласыў ҳажы

Хошласыў ҳажы

Хошласыў ҳажы Оныншы ҳижрий сәнеде Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам өзиниң Исламдағы биринши ҳәм ақырғы ҳажын орынлады. Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа салламның бул ҳаждағы ис-ҳәрекетлери
ЖАМАНЛЫҚЛАРДЫҢ АНАСЫ

ЖАМАНЛЫҚЛАРДЫҢ АНАСЫ

23 янв 21:28Мақалалар
ЖАМАНЛЫҚЛАРДЫҢ АНАСЫ         Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳийм. Аллаҳ таалаға таўсылмас ҳамду сәнелер болсын. Пайғамбарымызға кәмил ҳәм толық салаўат ҳәм сәлемлер болсын.   Өзиниң кәламында « Ҳәй ийман
Жаңалықлар лентасы
Көп оқылған мақалалар