Қуран оқыўдың ден-саўлыққа пайдалары

Қуран оқыўдың ден-саўлыққа пайдалары

31 мар 14:22Бөлимлер / Қуран
Қуран оқыўдың ден-саўлыққа пайдалары Алымлардың анықлаўы бойынша, бәрқулла Қуран оқыйтуғын адам рухый тынышсызланыўдан жоқары дәрежеде қорғалады. Буннан басқа:
«Уяларыңызға кириң»

«Уяларыңызға кириң»

31 мар 00:26Мақалалар
« Уяларыңызға кириң » Қураны кәриймдеги бир қыссада мөминлер ушын жүдә үлкен ибрат ҳәм сабақлар бар. Сулайман алайҳиссаламға Аллаҳ таала пайғамбарлық, патшалық, қуслар тили ҳәм көплеп нәрселерди
ҚУРАН ОҚЫЎ-ЕҢ АБЗАЛ ИБАДАТ

ҚУРАН ОҚЫЎ-ЕҢ АБЗАЛ ИБАДАТ

30 мар 13:32Бөлимлер / Қуран
ҚУРАН ОҚЫЎ-ЕҢ АБЗАЛ ИБАДАТ Ибадатлардың ишинде ең абзалы-ўақтында оқылған парыз намазы. Оннан кейин ата-ана хызметинде болыў, Аллаҳ жолында хызмет етиў турады. Қуран оқыў да ең пазыйлетли әмеллерден
Қайыр-сақаўат ислери қаламыз бойлап даўам етпекте…

Қайыр-сақаўат ислери қаламыз бойлап даўам етпекте…

29 мар 23:30Жаңалықлар
Қайыр-сақаўат ислери қаламыз бойлап даўам етпекте…
Карантинди қалай өткеремиз?

Карантинди қалай өткеремиз?

29 мар 15:25Мақалалар
Карантинди қалай өткеремиз? Ўақыт инсан ушын ең қымбат баҳалы неъмат. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: “Еки неъмат бар. Көпшилик инсанлар ол екеўиниң қәдирине жете бермейди. (Олар) Саламатлық
ШӘПӘӘТ ҚЫЛЫЎШЫ КИТАП

ШӘПӘӘТ ҚЫЛЫЎШЫ КИТАП

29 мар 01:03Бөлимлер / Қуран
ШӘПӘӘТ ҚЫЛЫЎШЫ КИТАП Аллаҳ таалаға дуўа қылып, базы бир гүнакар бенделерди кешириўди ямаса айырым бенделерди икрам қылып, есап-китапсыз жәннетке киргизиўди сораў-шәпәәт деп аталады. Әҳли сунна ўәл
НУБУЎЎАТ ҲӘМ РИСАЛАТТЫҢ МӘНИСИ

НУБУЎЎАТ ҲӘМ РИСАЛАТТЫҢ МӘНИСИ

28 мар 23:21Бөлимлер / Ақыйда
НУБУЎЎАТ ҲӘМ РИСАЛАТТЫҢ МӘНИСИ Ҳәзирде араб тилиндеги «нубуўўат» ҳәм «рисалат» сөзлериниң орнына бизлердиң араб болмаған тиллерде бир сөз – «пайғамбарлық» сөзи қолланылатуғын болып қалған. «Нәбий»ди
Мүсийбет түскенлерден ибрат алың

Мүсийбет түскенлерден ибрат алың

28 мар 14:27Китапхана / Өкинбе
Мүсийбет түскенлерден ибрат алың Оң ҳәм шеп тәрепиңизге қараң, жәбрлениўшилерди көресиз. Ҳәр үйде дад салып, көз жас төккенлер, ҳәр қалада мазлумлар бар. Мүсийбет түскенлер қанша көп болса, соншелли
ҚУРАН ОҚЫЎ ПАЗЫЙЛЕТЛЕРИ

ҚУРАН ОҚЫЎ ПАЗЫЙЛЕТЛЕРИ

27 мар 18:47Бөлимлер / Қуран
ҚУРАН ОҚЫЎ ПАЗЫЙЛЕТЛЕРИ Аллаҳ таала айтады: «Әлбетте, Аллаҳтың Китабын тиләўат қылатуғын, намазды кәмил оқып, Биз оларға ырысқы етип берген нәрселерден жасырын ҳәм ашықтан ашық садақа қылғанлар сирә
Тазалыққа әмел қылыў

Тазалыққа әмел қылыў

27 мар 11:36Мақалалар
Тазалыққа әмел қылыў  Ислам саламатлықты сақлаў барысында үлкен әҳмийет берген нәрселерден бири тазалыққа әмел қылыў. Дүнья тарийхында ҳеш ким, ҳеш қандай дүзим ҳәм дин тазалыққа әмел қылыўға Ислам
Жаңалықлар лентасы
Көп оқылған мақалалар