ДҮНЬЯ УШЫН ИЛИМ ҮЙРЕНИЎ ҲӘМ ИЛИМДИ ЖАСЫРЫЎ

ДҮНЬЯ УШЫН ИЛИМ ҮЙРЕНИЎ ҲӘМ ИЛИМДИ ЖАСЫРЫЎ

Сегизинши үлкен гүна ДҮНЬЯ УШЫН ИЛИМ ҮЙРЕНИЎ ҲӘМ ИЛИМДИ ЖАСЫРЫЎ Аллаҳ таала былай дейди: «Бенделери ишинде Аллаҳтан тек алымлары ғана қорқады»  ( « Фатир » сүреси , 28-аят) . Уламалар бул аятты
АЛЛАҲТЫҢ МИЙРИМИНЕН ҮМИТСИЗ БОЛЫЎ

АЛЛАҲТЫҢ МИЙРИМИНЕН ҮМИТСИЗ БОЛЫЎ

Жетинши үлкен гүна АЛЛАҲТЫҢ  МИЙРИМИНЕН  ҮМИТСИЗ БОЛЫЎ Аллаҳ таала былай мәрҳамат қылады: « Себеби, Аллаҳтың мийриминен тек кәпирлердиң қәўими ғана үмитсиз болады » ( « Юсуф »  сүреси, 87 -аят ).
АЛТЫНШЫ ҮЛКЕН ГҮНА    АЛЛАҲТЫҢ ҲИЙЛЕ-СЫНАЎЫНАН ҚӘТЕРЖАМ БОЛЫЎ

АЛТЫНШЫ ҮЛКЕН ГҮНА АЛЛАҲТЫҢ ҲИЙЛЕ-СЫНАЎЫНАН ҚӘТЕРЖАМ БОЛЫЎ

АЛТЫНШЫ ҮЛКЕН ГҮНА АЛЛАҲТЫҢ ҲИЙЛЕ-СЫНАЎЫНАН ҚӘТЕРЖАМ БОЛЫЎ Аллаҳ таала айтады:   «Ҳәтте олар өзлерине берилген нәрселерге (наз-неъматларға) қуўанып турғанында, оларды бирден усладық. Кейин, олар
Бесинши үлкен гүна  ҲИЙЛЕ ҲӘМ АЛДАЎ

Бесинши үлкен гүна ҲИЙЛЕ ҲӘМ АЛДАЎ

Бесинши үлкен гүна ҲИЙЛЕ ҲӘМ АЛДАЎ Аллаҳ таала айтады: «…Ал, жаман ҳийле тек ғана өз ийелерин орап алады (набыт қылады)…».  (Фотир сүреси, 43). Яғный, жаман ҳийлениң апаты ҳийле қылған, уйымластырған
Төртинши үлкен гүна  ЗОРЛЫҚ, ҲӘДДЕН АСЫЎ

Төртинши үлкен гүна ЗОРЛЫҚ, ҲӘДДЕН АСЫЎ

Төртинши үлкен гүна ЗОРЛЫҚ, ҲӘДДЕН АСЫЎ Аллаҳ таала айтады:       «Тек адамларға әдалатсызлық қылатуғын ҳәм Жер бетинде наҳақтан зулым қылатуғынларды ғана (айыплаўға) жол бар. Соларға аўыртыўшы азап
Үшинши үлкен гүна  КИБРЛЕНИЎ, МЕНМЕНЛИК, МАҚТАНЫЎ

Үшинши үлкен гүна КИБРЛЕНИЎ, МЕНМЕНЛИК, МАҚТАНЫЎ

Үшинши үлкен гүна КИБРЛЕНИЎ, МЕНМЕНЛИК, МАҚТАНЫЎ Аллаҳ таала айтады: « Тез арада Жер бетинде наҳақтан тәкаббырлық қылып жүргенлерди аятларымнан бурып қояман. Олар ҳәмме мөжизаларды көрсе де, оған
Екинши үлкен гүна  РИЯ (КӨЗАБАШЫЛЫҚ)

Екинши үлкен гүна РИЯ (КӨЗАБАШЫЛЫҚ)

Екинши үлкен гүна РИЯ (КӨЗАБАШЫЛЫҚ) Аллаҳ таала мунафиқлар ҳаққында хабар берип: »Инсанларға көзабаға қылады», –дейди. Яғный, олардың намаз оқыўдан көзлеген мақсетлери — Аллаҳтың жүзи (разылығы)
Биринши үлкен гүна.  ҮЛКЕН ШИРК

Биринши үлкен гүна. ҮЛКЕН ШИРК

Биринши үлкен гүна ҮЛКЕН ШИРК Үлкен ширк – Аллаҳға бир нәрсени шерик қылыў, тең билиў ҳәм Аллаҳ пенен бирге тас, терек, қуяш сыяқлы басқа нәрселерге ибадат қылыў. Ол үлкен гүналардың ең үлкени.
Кириспе

Кириспе

Әлемлер Пәрўардигәри Аллаҳға ҳамди-сәнелер, тақўадарлар ағласы сәййидимиз Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўа салламға салаўат ҳәм сәлемлер болсын. Усы китапта қайтарылған ҳәм ҳарам қылынған бирқанша үлкен
Имам Заҳабий ҳәм оның «Кабоир» (Үлкен гүналар) атлы шығармасы ҳаққында

Имам Заҳабий ҳәм оның «Кабоир» (Үлкен гүналар) атлы шығармасы ҳаққында

Имам Заҳабий ҳәм оның «Кабоир» (Үлкен гүналар) атлы шығармасы ҳаққында Ислам дининиң уллы алымлары қатарында ҳеш гүмансыз ҳәзирети Муҳаммад ибн Аҳмад Усман Әбиў Заҳабий Шафеъийдиң орны гиреўли. Имам
Жаңалықлар лентасы
Көп оқылған мақалалар