13 авг 08:53Жаңалықлар

Рәсмий түрде: 17-август сәнесинен мешитлер өз искерлигин баслайды!


Рәсмий түрде: 17-август сәнесинен мешитлер өз искерлигин баслайды!Республика арнаўлы комиссиясының қарары менен усы жыл 17-август, дүйшемби күнинен журтымыздағы барлық диний шөлкемлер өз искерлигин даўам еттиреди. Бунда карантин талаплары ҳәм санитария-гигиена қағыйдаларына қатаң әмел етиў талап етиледи. Бул ҳаққында Республика арнаўлы комиссиясының қарарында былай делинеди:

«Арнаўлы комиссия қарары менен 17-август сәнесинен баслап диний шөлкемлер искерлигине (ҳәр күни дезинфекция ислерин әмелге асырыў ҳәмде қатаң жәмийетлик аралықты сақлаў шеклеўлерине әмел етилиўин тәмийинлеген ҳалда) руқсат бериледи».

Сондай-ақ, төмендеги әҳмийетли усыныс ҳәм талапларға сөзсиз әмел етиў, мешитлер искерлигиниң даўамлы болыўына тийкарғы негиз болады, атап айтқанда:

- Мешитлердиң кирер жерин дезинфекциялық “төсек”лер менен тәмийинлеў, дәслепки дезинфекциялаў қураллары, пирометрлер (контактсыз температура өлшегиш) менен тәмийинлеў;

- Ҳәр бир пуқара мешит ишинде медициналық нықапта болыўы, аймаққа кириўде қолларды дезинфекциялаў қуралларынан пайдаланыўы;

- Мешитке келген ҳәр бир шахстың кеселлик белгилерин тексериў (температура өлшеў ҳәм сыртқы белгилер), дене температурасы 37ºС ҳәм оннан жоқары болған ҳалатта пуқараларды өз алдына айырыў ҳәм 103 телефоны арқалы тез медициналық жәрдемге хабар бериў;

- Ибадат ўақтында жәмийетлик аралықты сақлаў, пуқаралар арасындағы аралықты 1,5 метр етип белгилеў (арнаўлы сызықлар жәрдеминде квадратлар ажыратқан ҳалда); 

- Ҳәр бир мешиттиң кириў бөлимине кеселликтен сақланыў, аймақта карантин талапларына қатаң әмел етиў, атап айтқанда 65 жастан үлкен пуқараларды мешитлерге ўақтынша келмей турыўлары усыныс етилиўи ҳаққындағы хабарнама көринислерин орнатыў;

- Мешит админстрациясы тәрепинен искерликти карантин дәўиринде шөлкемлестириў бойынша тийисли буйрық ҳәм ишки тәртиплерди ислеп шығыў (бунда жасы 65 жастан жоқары пуқараларды ўақтынша келмей турыўын усыныс етиў);

- Мешитлерде жума намазын ўақтынша орынламаў;

- Аймақлық Санитария-эпидемиология хызмети исшилери тәрепинен мешитлердиң бәрше хызметкерлери менен түсиндириў ислерин шөлкемлестириў;

-  Усы хызмет тәрепинен белгиленген мүддетте (ҳәр 3 күнде яки ҳәптеде бир мәрте) мешитлердеги санитария-эпидемиологиялық ҳалатты үйрениў ҳәм усыныслар бериў;

- Мешитлер имаратлары ҳәм аймағын ҳәр күни дезинфекция қылыў, ханаларды самаллатыў;

- Мешитке кириў ҳәм шығыў жерлеринде халықтың топланыўына қатаң жол қоймаслық;

- Таҳәратханадан тек зәрүр шәраятлар жаратылған (бир мәртелик салфетка, антисептикалық қураллар, суйық сабынлар менен тәмийинлеў, қысқа мүддетте дезинфекция қылыў), жәмийетлик аралықты сақлаўды сақлаған ҳалда пайдаланыў сыяқлы тәртип-қағыйдалар өз алдына атап өтиледи. 

Әзиз журтласлар, усы белгиленген карантин тәртип-қағыйдаларына әмел қылайык. Сынаўлы күнлерде өзимиз, жақынларымыз, халқымыз саламатлығын асырап-абайлайық.

Коронавирус қәстелигин жылаўлаў жолында алып барылып атырған сай-ҳәрекетлерге өз-ара бирге көмеклесейик!

Дин ислери бойынша комитет ҳәм Өзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасөз хызмети


Дерек: Muslim.uz


Добавить комментарий