18 ноя 18:54Бөлимлер / Фиқҳ

Ибадат дегенимиз не?

Ибадат дегенимиз не?


«Ибадат» сөзликте «бойсыныў» ҳәм «Пәрўардигарды уллыллаў» мәнилерин өзине жәмлеген. Шәрият терминологиясында орынлағаны ушын саўап берилетуғын ҳәм нийетке байланыслы болған әмел «ибадат», делинеди.
Ислам дининде ибадатлар үшке бөлинеди: ағза менен орынланатуғын ибадатлар; мал-дүнья менен орынланатуғын ибадатлар; ҳәм дене, ҳәм мал-дүнья менен орынланатуғын ибадатлар. Намаз ҳәм ораза сыяқлы дене менен қылынатуғын ибадатты ҳәр бир адам өзи орынлаўы лазым. Зәкат сыяқлы мал-дүнья менен қылынатуғын ибадатты ийесиниң ўәкили орынлаўы мүмкин. Ҳаж сыяқлы ҳәм дене, ҳәм мал-дүнья менен  қылынатуғын ибадатты орынлаўда тек адам әззи болып қалғанда ҳәм әззилиги даўамлы болғанда ғана ўәкили орынлаўы мүмкин. Егер  орынлай алатуғындай дәрежеде болса, өзи орынлаўы шәрт.
Ибадатлардың ең абзалы, саўаплысы, уллысы намаз саналады. Намаз — динниң тиреги, мөминниң меъражы. Намаз денени жаманлық ҳәм гүналардан қайтарады, ҳәм ақыретте дозақтан перде болады. 
Намаз оқыў алдынан кийимлерди, намаз оқыйтуғын жерди тазалаў, денени пәклеў, ғусыл қылыў, таҳәрат алыў намаздың тийкарғы шәртлеринен есапланады. 
Добавить комментарий
Жаңалықлар лентасы