25 фев 23:25Фиқҳ / Намаз

НАМАЗДЫҢ ПАРЫЗЛАРЫ ҲӘМ РУКНЛЕРИ


НАМАЗДЫҢ ПАРЫЗЛАРЫ ҲӘМ РУКНЛЕРИНамаздың парызлары


Намаздың парызлары он еки: булардың алтаўы намаздың сыртында болып, олар «намаздың шәртлери», делинеди. Қалған алтаўы намаз ишинде болып, олар «намаздың рукнлери», делинеди. Намаз парызларының биреўи тәрк етилсе, намаз бузылады. Соның ушын да парызларын орнына қойып, оларға қатаң әмел қылыў шәрт болады. 

Намаздың шәртлери төмендегилер:

1. Денениң пәк болыўы (ғусыл яки таҳәрат қылынған болыўы);

2. Кийим пәк болыўы ҳәм әўреттиң бекитилиўи;

3. Намаз оқылатуғын жердиң пәк болыўы;

4. Ҳәр бир намазды өз ўақтында оқыў;

5. Қублаға жүзлениў;

6. Шын кеўли менен (қалыс) нийет қылыў;

Түсиндирме: айрым уламалар «Сатри әўрет» (уятлы жерлерди жасырыў) ды, өз алдына шәрт деп есаплаған.

  

Намаздың рукнлери


1. Намазды тәкбири таҳрима (ифтихоҳ тәкбири) менен баслаў;

2. Қыям (тик турыў);

3. Қирәәт (Қуран сүрелеринен бир узын яки қысқа үш аят оқыў);

4. Рукуъ (дизелерди услап ийилиў);

5. Еки сәжде қылыў;

6. Қаъдаи ақыр (ақырғы қаъде) де отырыў.


Добавить комментарий
Жаңалықлар лентасы