03 апр 04:01Фиқҳ / Намаз

Намаздағы ҳарам әмеллер


Намаздағы ҳарам әмеллер


Намаз ишинде ҳарам болған әмеллер төмендегилерден ибарат:

1. «Бисмиллаҳ...» ты даўыслап айтыў.

2. Жүзди оң ҳәм шеп тәрепке қаратыў.

3. Аспанға қараў.

4. Парыз намазларында себепсиз  бир нәрсеге сүйенип турыў.

5. Сүннет болмаған орынларда қол көтериў.

6. Рукуъ ҳәм сәждеде қол ҳәм аяқ бармақларын жерден көтериў.

7. Қаъдеде (яғный, отырғанда) еки аяқты тик қылып, табан үстинде турыў.

8. Денени яки кийимди көп услай бериў.

9. Сәлемди бир тәрепке бериў.

10. Ўитрден басқа намазда «Қунут» дуўасын оқыў.

11. Тәкбир, «Сәне», тасбеҳ ҳәм «Тәшәҳҳуд»ларды сүннет болған муғдардан артық оқыў.

12. Ўәжиблердиң биреўин билип турып тәрк етиў.


Добавить комментарий
Жаңалықлар лентасы