06 апр 20:26Бөлимлер / Тафсир

ОРАЗАНЫ КИМЛЕР ТУТПАСА ҮЗИРЛИ БОЛАДЫ?


ОРАЗАНЫ КИМЛЕР ТУТПАСА ҮЗИРЛИ БОЛАДЫ?


«Санаўлы күнлерде. Сизлерден ким кесел болса ямаса сапарда болса, онда, оның есабы (ораза тутыўы) басқа күнлерден. Оны қыйналып тутатуғынлардың мойнында бир мискинниң (бир күнлик) аўқаты фидя болады. Ким өз қәлеўи менен артықша жақсылық етсе (лазым болғанынан артықша фидя берсе), өзи ушын жақсы. Егер билсеңиз, ораза тутыўыңыз (фидя берип, тутпағаныңыздан) жақсырақ» (Бақара сүреси, 184-аят).

Яғный, ораза парыз қылынған күнлер «санаўлы күнлерде». Ораза тутыўдың өзине жараса машақаты бар. Соның ушын Аллаҳ таала кеселлик ҳәм сапарда болғанлығы себепли бир аз қыйыншылықта турған бенделерине, машақат үстине машақат болмасын, деп жеңиллик берди:

«Сизлерден ким кесел болса ямаса сапарда болса, онда, оның есабы (ораза тутыўы) басқа күнлерден».

Яғный, кесел саўалғаннан соң, сапардағы сапардан қайтқаннан соң, неше күнди тутпаған болса, сонша күн қаза ораза тутады. Уламаларымыз кеселлердиң тайпасына ҳәмиледар ҳәм емизетуғын ҳаялларды да қосқан. Ҳәмиледар ҳаял неше күн ораза тутпаған болса, туўғаннан кейин сонша күн қаза ораза тутады. Емизетуғын ҳаял да баласын көкиректен ажыратқаннан кейин қаза ораза тутады.

«Оны қыйналып тутатуғынлардың мойнында бир мискинниң (бир күнлик) аўқаты фидя болады».

Яғный, ораза тутыўға жарамай қалған, қартайған инсанлар киреди. Олар тутылмаған ҳәр бир күнлик оразаның орнына бир мискинди тойдырады. Бул болса, өзи жасап турған журттың орташа тағамы есабында болады. Буны, фидя бериў, деп айтылады.

Уламаларымыз усы тайпаға тәўир болмайтуғын, даўамый қайталанып туратуғын кеселлиги бар адамларды да қосқан. Олар кеселликлери себепли ораза туталмайды. Қазасын тутады, деген менен, тәўир болыўынан үмит жоқ.

«Ким өз қәлеўи менен артықша жақсылық етсе (лазым болғанынан артықша фидя берсе), өзи ушын жақсы».

Ким саўапты көбирек аламан, деп бир адамға емес, еки, үш адамға ямаса орташа емес, жоқары дәрежедеги тағамларды берсе, өзи ушын жақсы болады.

«Егер билсеңиз, ораза тутыўыңыз (фидя берип, тутпағаныңыздан) жақсырақ».

Басқа ибадатлар киби ораза да, дәслеп, бул ибадатты бежериўши шахсларға жақсылық келтиреди. Жәннетке кириў, жоқары дәрежелерге ерисиў, ираданың күшли болыўы, мийрим-шәпәәт сыпатының күшейиўи, тақўа сезиминиң ояныўы, саламатлық ҳәм басқа көплеген биз билген ҳәм билмеген жақсылықларға ораза тутыў арқалы ерисиледи.

«Тәфсири Ҳилал» китабынан қарақалпақ

тилине аўдарған ЖОЛАЎШИЕВ АЙБЕК.

Нөкис қаласы «Имам ийшан Муҳаммад» 

                         жоме мешити имам орынбасары 


Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Жаңалықлар лентасы