26 июн 05:40Мақалалар

ЖӘННЕТТЕГИ ҮШ ҒӘЗИЙНЕ


ЖӘННЕТТЕГИ ҮШ ҒӘЗИЙНЕАнас ибн Малик разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам:

- “Жасырын садақа бериў, басына түскен қыйыншылықларынан адамларға шикаят қылмаў ҳәм мүсийбетлерин ҳеш кимге билдирмеў жәннет ғәзийнелеринен болып есапланады”, деди.


Жасырын садақа бериў. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам:

- “Жасырын қылынған ис әшкара исленген истен абзалырақ, егер ашкара қылынған ис жақсылық жолында оның изинен жүриў ушын қылынған болса, ол абзал”, деди.

(Ҳәким Термизий рәўияты).


Ибадатлардың ең абзалы жасырын қылынғаны. Себеби, бундай әмел жасырын исленсе узақ созылады. Бирақ, бойсыныўды ашкар қылыў арқалы адамларға жақсылықт үгит-нәсиятлаў, оларға үлги болыў нийетинде исленсе бундай әмел де абзал есапланады.

Аллаҳ таала былай мәрҳамат қылады:

- “ Садақаны ашықтан-ашық қылсаңыз, жүдә жақсы. Егер жасырын қылсаңыз ҳәм жарлыларға берсеңиз, бул өзлериңиз ушын (және де) жақсы ҳәм ол сизлерден гүналарыңызды жуўады. Аллаҳ ислеп атырған ислериңизден хабардар.”.

(Бақара сүреси, 271-аят).


Басына түскен қыйыншылықлардан адамларға шикаят қылмаслық ҳәм мүсийбетлерин ҳеш кимге билдирмеў

Мөмин инсан өмирде дус келетуғын ҳәр бир нәрсе Аллаҳтан екенине ийман келтиреди, Аллаҳ таала сынаўларды Өзине жақын қылыў ушын жибергенине исенеди. Жақсылық та, жаманлық та Аллаҳтың сынаўы екенине ықрар болған бенде тек ғана Жаратқанға ибидат қылады, барлық дәрти ҳәм тәшўишлеринен жалғыз Оған шикаят қылады:

- “Мен ғам-тәшўишлеримди тек Аллаҳға шикаят қыламан...”.

(Юсуф сүреси, 86-аят).

Аллаҳым бәрше мөмин-мусылманларды ҳәр қандай жағдайда Саған сүйениўши, жалғыз Сеннен ғана үмит етиўши ҳәм Өзиңе тәўекел етиўшилерден қыл!


Добавить комментарий
Жаңалықлар лентасы